Kipsin- ja hiekanerottimet

Kipsin- ja hiekanerottimet erottavat kipsin ja hiekan kaltaiset aineet viemäriin menevästä jätevedestä. Ne sijoitetaan pesualtaiden tai pesukourujen yhteyteen. Erotin erottelee vedestä kiinteät hiukkaset. Sakka voidaan myöhemmin tyhjentää erottimen säiliöstä.