Laatu ja ympäristö

Laatu
Purus on LVI-tuotteiden ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen sisustustuotteiden johtava toimittaja. Purus on asiakasorientoitunut yritys ja asiakkaiden odotusten täyttäminen ja jopa ylittäminen on meille tärkeää. Kaikki Puruksen työntekijät ovat vastuussa laadusta, yhteistyöstä ja kehitystyöstä.

Puruksessa määritellään selkeät laatutavoitteet ja noudatetaan niitä järjestelmällisesti. Hallintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti kertyneen kokemuksen ja seurannan kautta.

Ympäristö
Purus pyrkii pienimpään mahdolliseen ympäristökuormitukseen materiaalien ja tuotepakkausten valinnassa sekä tuotteiden tuotannossa, tuotekehityksessä, jakelussa ja käytettävyydessä.

Ympäristötoimintamalli on luonnollinen ja integroitu osa toimintaa ja sitä pyritään jatkuvasti kehittämään edelleen.

Puruksen toiminnassa noudatetaan soveltuvia lakeja, säädöksiä ja muita ympäristövaatimuksia. Ympäristö kuuluu kaikkien työntekijöiden vastuulle ja asiaa edistetään tarjoamalla koulutusta ja tietoa.

Yritys pyrkii käyttämään pakkauksissaan kierrätettävää pakkausmateriaalia, kierrättämään jätteet omasta tuotannostaan, tehostamaan energiankäyttöä ja kaiken kaikkiaan tekemään valintoja, jotka edistävät kierrättämistä.


LISÄTIETOJA

Lue lisää Purus täältä.
Lue lisää Tuotealueet täältä.
Lue lisää BLS Industries täältä.
Lue lisää Unidrain täältä.