Purus-kromikupariputkien tuotantolaitos vaihtuu

BLS Industries Ab lopettaa Malmön tuotantolaitoksen, Purus Plating Ab:n. Kromattujen kupariputkien tuotanto siirtyy asteittain Lönsbodaan Trio Perfekta Ab:n tuotantolaitokseen.

Uutisia yrityksestä | 2016-04-15

Emoyhtiömme BLS-Industries Ab toteutti vuoden alussa yrityskaupan, jonka kohteena oli Trio Perfekta Ab. Trio Perfekta Ab sijaitsee Ruotsin Lönsbodassa, Skånen koillisosassa ja valmistaa mm. kromattuja kupariputkia. Nämä kupariputket ovat samantyyppisiä tuotteita, joita Purus Plating Ab valmistaa Malmössä.

Kromausprosessi Malmössä tapahtuu Cr6+ -menetelmällä, joka sisältää ympäristön ja terveyden kannalta haasteellisia kemikaaleja. Lönsbodan tuotantolaitoksella taas käytetään Cr3+-menetelmää, joka on ympäristöystävällisempi ja työntekijöille turvallisempi tuotantotapa. Valmiit tuotteet eivät eroa toisistaan laadullisesti, sillä valmiissa tuotteessa sekä Cr6+ että Cr3+ ovat kemiallisen reaktion kautta muuttuneet kromiksi.

Cr6+ on useilla EU:n kemikaalilistoilla ja sen käyttö tulee syyskuusta 2017 alkaen olemaan luvanvaraista, elleivät paikalliset viranomaiset myönnä poikkeuslupaa.

Mm. näiden seikkojen vuoksi BLS Industries Ab on päättänyt lopettaa Malmön tuotantolaitoksen ja siirtää kupariputkien tuotannon kokonaan Lönsbodaan. Siirto tapahtuu asteittain vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Elokuusta alkaen kaikki Puruksen kromattujen kuparituotteiden tuotanto tapahtuu Lönsbodassa. Kaikki Suomeen toimitettavat kupariputket toimitetaan Lönsbodasta 1.6.2016 alkaen.